Foppa hjälper nordiska tillväxtbolag att maximera sin marknadsföringsbudget

Foppas grundare och VD, Antti Kaihlanen, har en lång erfarenhet inom mediastrategi och hjälper tillsammans med sitt team nordiska bolag att accelerera sin tillväxt genom ökade satsningar på marknadsföring.

Antti Kaihlanen har arbetat med marknadsföring i 21 år. Han karriär kan delas upp i tre sjuårscykler.

”De första åren arbetade jag som marknads- och dataanalytiker, sedan jag gick vidare till medieplanering. De senaste sju åren har jag ägnat mig åt tillväxtfinansiering”, säger Kaihlanen

När Antti arbetade som konsult inom tillväxtfinansiering stötte han ständigt på samma problem: Var kan man få tag på mer pengar? Det slående var att inte ens stora börsnoterade bolag hade tillräckliga mediabudgetar för att bygga kännedom och varumärke, varken i sina hemmamarknader eller för internationell expansion.

Finansiella instrument för marknadsföringsbudgeten

Kaihlanen förstod behovet av att skapa ett finansiellt instrument för marknadskommunikation och i synnerhet för medieinvesteringar, så att lokala bolag kunde växa snabbare och konkurrera på den internationella marknaden. Idén bakom Foppa började långsamt ta form 2016 och företaget startade sin verksamhet tre år senare.

– Hittills har det funnits primärt två alternativ när kassan tryter, nyemission eller företagslån. Nyemission har blivit ett kostsamt alternativ och företagslån innebär långa processer säkerheter. Foppa erbjuder en ny väg som varken kräver ägarandelar eller ställer krav på säkerheter och borgen. Dessutom är beslutsprocessen både smidig och snabb.”säger Kaihlanen

I grund och botten handlar modellen om att Foppas kunder får en större marknadsföringsbudget och därmed påskyndar sin tillväxt. Företaget betalar sedan tillbaka investeringen över tid. Kaihlanen betonar hur man beroende på bolagets situation måste se på den totala finansieringen av rörelsekapitalet, det vill säga aktieägartillskott, företagslån och investeringar i marknadsföring med Foppa.

”Finansiering enbart genom en aktieemission eller lån går lätt förlorad i företagets övriga driftskostnader. Det gamla systemet funkar helt enkelt inte för ett tillväxtföretag. Man måste öronmärka en separat budget till marknadsföring”, sammanfattar Kaihlanen.

En partner som vet hur man investerar i marknadsföring

Det är svårt att hitta motsvarigheter till Foppa. Närmaste exemplen är kanadensiska Clearco och det brittiska företaget Uncapped, som dock skiljer sig åt genom att de enbart finansierar digitala marknadsföringsbudgetar för e-handelsoperatörer. Kaihlanen anser att satsningar på räckviddsreklam med fokus på att bygga kännedom och varumärke är betydligt viktigare.

”Den övre delen av tratten, det vill säga varumärkeskännedom, är den mest kritiska punkten för tillväxtföretag. Digitala och konverteringsnära satsningar på marknadsföring är nödvändig, men det är svårt att hitta finansiering för räckviddskampanjer då de är dyrare och tar längre tid att ge full effekt på försäljningen.

Förutom att tillhandahålla finansiering ger Foppa även sina kunder strategisk rådgivning i hur deras marknads- och mediabudgetar bäst kan utnyttjas.

”Ett team som gör mediainvesteringar måste ha kunskap om vad som fungerar och vad som inte gör det. På Foppa finns över 150 års samlad erfarenhet av mediaplanering. Vi har köpt reklam för hundratals miljoner euro”, ler Kaihlanen.

För Kaihlanen är det bästa med att arbeta med finansiering av marknadsföring att se kundföretagens tillväxt först lokalt och sedan på den internationella marknaden.

”Under de kommande åren kommer vi att se när ännu fler nordiska innovationer lyckas i världen och inte står kvar i startblocken på grund av för små marknadsföringsbudgetar.”