Case VIBAe – 6,9X ökad försäljning med Foppa

VIBAe är ett finskt skomärke med egna butiker i Helsingfors, Malibu, Barcelona och Tokyo. Företagets produkter – världens mest bekväma skor – säljs i specialbutiker och över hela världen genom VIBAes egna webbutik

Rörelsekapitalet har varit en av de största flaskhalsarna för företagets tillväxt. Försäljningen växer så fort att vi är kontinuerligt tvungna att accelerera vår produktion. Att skala tillväxten kräver stort rörelseskapital så att vi kan öka våra lager och investera i marknadsföring.

En större marknadsbudget gav 6,9 gånger större försäljning

Då företaget säljer över hela världen måste största delen av marknadsföringsinvesteringarna riktas till digitala kanaler, så som Facebook och Instagram.

I januari 2023 hade bolaget 6X marknadsföringsbudget jämfört med samma tidpunkt föregående år – tack vare Foppa. Att använda budgeten var lätt – VIBAe utnyttjade Foppas virtuella betalkort för att betala i sina digitala marknadsföringskanaler.

Försäljningen ökade explosionsartat redan i januari. Antalet besökare i webbutiken ökade med fyra gånger och försäljningen ökade med nästan sju gånger.

”Samarbetet med Foppa har framskridit smidigt och det var mycket enkelt att använda budgeten. En sådan tillväxt skulle aldrig ha varit möjlig utan Foppa”, säger bolagets VD Kalle Gummerus.

Den kraftigt utökade budgeten orsakade inga utgifter i januari vilket resulterad i att bolagets kassaflöde ökade med 8,4 gånger.

”Det var väldigt kul att se att VIBAes försäljning växte så kraftigt under så kort tid. En så snabb skalning är ett tecken på att man har gjort något rätt i företagets marknadsföring. Jag väntar ivrigt på de nya tillväxtsiffrorna under de kommande månaderna”, säger Elina Heinonen, Foppas CCO.

Få ett erbjudande eller mer information
Få ett erbjudande eller mer information
Freeform meddelande