Foppa auttaa suomalaisia brändejä maailmalle maksimoimalla mediabudjetteja

Foppan perustaja ja toimitusjohtaja Antti Kaihlanen on media-alan kokenut ammattilainen, joka haluaa yhdessä tiiminsä kanssa mahdollistaa suomalaisille yrityksille merkittävän kasvun ja kansainvälistymisen. Foppa kutsuu itseään markkinoinin kasvurahoittajaksi, joka tietää miten rahaa käytetään. 

Antti Kaihlanen on työskennellyt 21 vuotta markkinoinnin parissa. Monipuolinen ura on jakaantunut kolmeen seitsemän vuoden sykliin. 

“Toimin alkuun markkinatutkijana ja data-analyytikkona, minkä jälkeen siirryin mediasuunnitteluun. Viimeiset seitsemän vuotta ovat kuluneet kasvurahoituksen parissa”, Kaihlanen kertoo.

Erityisesti startupeja konsultoidessaan Kaihlanen törmäsi päivittäin samaan ongelmaan: mistä saada lisää rahaa? Herättävintä oli huomata, etteivät edes pörssiyritysten mediabudjetit riittäneet TV-kampanjointiin, vaan kansainvälistyminen tyssäsi herkästi rahan puutteeseen. 

Rahoitusinstrumentti mediabudjetille 

Kaihlanen ymmärsi, että on luotava rahoitusinstrumentti markkinointiviestinnälle ja erityisesti mediapanostuksille, jotta suomalaiset yritykset voisivat kasvaa nopeammin ja kilpailla myös kansainvälisillä markkinoilla. Fopan konseptointi alkoi hiljalleen 2016 ja yritys aloitti toimintansa kolme vuotta myöhemmin. 

“Perinteisesti yritykset hakevat joko edullista lainaa sijoittajilta tai pankilta, tai tekevät kalliin osakeannin. Foppa tarjoaa revenue based finance -mallin tähän välimaastoon”, Kaihlanen kuvailee.   

Pohjimmiltaan mallissa on kyse siitä, että yritys saa suuremman mediabudjetin, nopeuttaa näin kasvuaan ja maksaa sitten tietyn prosentin takaisin liikevaihdosta. Kaihlanen painottaa, kuinka yrityksen tilanteesta riippuen on mietittävä järkevä kokonaisrahoitus eli paljonko Foppa mediarahoitusta, osakeantia ja lainaa on kannattavaa hakea. Toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja ne eivät ole. 

“Pelkästään osakeannilla tai lainalla haettu rahoitus katoaa helposti muihin yrityksen operatiivisiin menoihin. Vanha systeemi ei riitä kasvuyritykselle, vaan on allokoitava erikseen budjettia mainontaan”, Kaihlanen summaa.

Markkinoinnin kasvurahoittaja, joka tietää miten rahaa käytetään

Täysin Fopan kaltaista yritystä ei löydy. Lähimpänä liiketoimintamallia ovat kanadalainen Clearco ja brittiläinen Uncapped, jotka kuitenkin eroavat niin, että ne rahoittavat digitaalisen markkinoinnin budjetteja ecommerce-toimijoille. Kaihlanen arvioi, että tärkeämpiä ovat massamainonnan panostukset brändimielikuvaan ja tunnettuuteen.

“Suppilon yläpää eli tunnettuus on kriittisin ongelmakohta kasvuyrityksissä. Digitaalinen markkinointi on myös tarpeellista, mutta vaikeampaa on löytää rahoitus tunnettuuskampanjoille, joiden merkittävät hyödyt näkyvät tutkimusten valossa vasta pidemmällä aikaviiveellä.”

Rahoituksen tarjoamisen ohella Fopalla on tärkeä konsultatiivinen rooli siinä, kuinka asiakasyritysten mediabudjetteja voidaan parhaiten hyödyntää. Kaihlasen mukaan mediasuunnittelu pohjautuu datan hyödyntämiseen siitä, kuinka eri kohderyhmät käyttävät mediaa sekä tiimin asiantuntemukseen. 

“Mediasuunnittelua tekevällä tiimillä pitää olla kokemusperäistä tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Foppalla kaikki ovat tehneet yli kymmenen vuotta mediasuunnittelua. Olemme ostaneet yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla mainontaa”, Kaihlanen hymyilee. 

Kaihlaselle parasta työssä mediarahoituksen parissa on nähdä asiakasyritysten kasvu ensin Suomessa ja sitten kansainvälisillä markkinoilla. 

“Tulevina vuosina tulemme toivottavasti näkemään, kun suomalaiset innovaatiot menestyvät maailmalla, eivätkä jää lähtötelineisiin liian pienten mediabudjettien takia.”