Fem tips för att lansera ett nytt varumärke

Dixu.fi är en marknadsplats för bostadsförsäljning. Vi hade varit verksamma i ett par år, men varumärkeskännedomen var nära noll. Vi hade en stark känsla av att vi ändå var på rätt väg: upp till 90 procent av bostadssäljarna valde Dixu när vår kundtjänst fick prata med dem. Frågan vi stötte på om och om igen var ”Varför har jag inte hört talas om det här förut?” Detta stärkte vår tro på att göra en stor lansering. Nästa fråga var: hur skulle vi öka kännedomen om Dixu utan en stor mediabudget? Det var då vi hittade Foppa och resan till nästa nivå kunde börja. En viktig insikt vi hade med oss är att en bra produkt eller tjänst inte räcker för en lyckad varumärkeslansering. Du behöver också rätt marknadsföringskanaler, budget och budskap för att effektivt nå rätt målgrupp.

1. Lägg grunden

Vid lanseringen börjar allt med bakgrundsarbetet och kartläggningen av varumärkets kärnvärden. På Dixu genomförde vi en omfattande koncept- och målgruppsstudie som gav oss värdefull information om potentiella kunders inställning till Dixus affärsmodell, koncept, varumärke och drivkrafter relaterade till valet av mäklare – samt till bostadsförsäljning i allmänhet. De djupaste insikterna fick vi genom att analysera den feedback vi fått av våra kunder genom vår kundtjänst. Marknadsföringens roll är att förenkla och dramatisera denna insikt; Hitta teman och perspektiv som tilltalar målgrupperna. Detta genererar intresse. Fall inte i fällan att använda forskning för att bekräfta dina egna hypoteser. Var istället öppen och försök hitta de optimala bästa vinklarna. Samtidigt måste du komma ihåg att du aldrig kan behaga alla: om du försöker hitta något för alla, kommer du snabbt att vara i en situation där du inte riktigt erbjuder något till någon. Med andra ord, investera i de målgrupper för vilka du kan tillföra mest värde med din produkt eller tjänst.

2. Tydliggör budskapet

Budskapet i en reklamkampanj måste inte bara tala till målgruppen utan också sticka ut från konkurrenterna. När det gäller en helt ny servicemodell måste budskapet vara tydligt och intressant, men ändå enkelt. I Dixus fall baserades valet av budskap på kundförståelse, som reklambyrån kunde förenkla och dramatisera. Insikten var att rationella och faktabaserade budskap ofta inte skapar en tillräckligt stark känsla för en ny produkt eller tjänst. Så investera i visuell design och texter och välj en kreativ partner som förstår dina behov och kan tillföra värde med sin egen expertis.

3. Räckviddsreklam ökar effekten

Idag har marknadsförare ett i stort sett obegränsat antal mediekanaler att välja mellan. Det är viktigt att göra rätt val och noga tänka igenom vilken roll och vikt de olika kanalerna skall ha. Reklam i räckviddsmedier spelar en avgörande roll för att bygga varumärkeskännedom och intresse. Tidigare hade Dixu gjort taktisk digital annonsering på olika sociala mediekanaler, men det var inte tillräckligt för att nå nya målgrupper. Detta är särskilt viktigt inom bostadsmarknaden, där bostadsägare i genomsnitt byter lägenhet vart 7: e år. I Dixus mediamix valdes TV (och rörlig bild i allmänhet) samt radio som huvudmedia, eftersom de kostnadseffektivt kan bygga räckvidd och frekvens för att säkerställa att budskapet om tjänsten når målgrupperna.

4. Gör det lätt att ta nästa steg

När en lansering slår igenom i konsumentens medvetande är det viktigt att underlätta för dem at ta nästa steg. Så gör den fortsatta kundresan så enkel som möjligt. Investera ordentligt i webbplatsen och i SEO. Kom ihåg att du inte kan berätta allt i lanseringskampanjen, det bästa är att uppmuntra kunden själv att leta efter mer information.

5. Mät, optimera, repetera

Lanseringens huvuduppgift är att så snabbt som möjligt öka kännedomen om den nya produkten. Du bör inte starta en lansering med en för liten mediabudget eller med en enda kampanj. Att bygga ett varumärke kräver långsiktigt arbete – det kan mer liknas vid ett Marathon än en sprint. Att bygga varumärkeskännedom är bara första steget och det måste finnas tillräcklig resurser att fortsätta investera i marknadsplanen. Mät regelbundet hur dina kampanjer går, lär dig av varje kampanj och tillämpa lärdomarna nästa gång.
Tänk också på att bakom all marknadsföring och försäljning står det värde som produkten eller tjänsten skapar. För oss på Dixu är det ett smartare och enklare sätt att sälja sin bostad. Dixu har inga egna fastighetsmäklare, men våra partners är både välkända stora kedjor och små lokala mäklarfirmor. Dixu gör det mesta av det manuella arbetet på uppdrag av mäklaren: samlar in dokumenten, tar hand om fotograferingen och gör digitala planritningar och renderingar. När en mäklare får ett färdigt objekt för visning kommer de att kunna erbjuda en lägre provision med bibehållen marginal. Vårt stora mål med lanseringen var att göra bostadsförsäljningen enklare för alla och att göra tjänsten tillgänglig för många fler. Vi blev väldigt nöjda med resultatet, men detta är bara början!

Text: Kaisa Karjalainen, CMO Dixu