Foppa finansierade Dagsmarks marknadsföringskampanj som gav en årlig tillväxt på 59 %

När utvecklingen av ett tillväxtföretag stagnerar beror det ofta på låg varumärkeskännedom, och att bygga upp den med hjälp av annonsering är dyrt. År 2020 löste Dagsmark Petfood Oy detta problem genom att börja samarbeta med Foppa. Som resultat ökade företagets försäljning snabbt med 59 procent.

Djurfodertillverkaren Dagsmark lyckades öka sin omsättning med 59% från 2,9 miljoner till 4,6 MEUR.

Tillväxtspurten möjliggjordes av samarbetet med Foppa, som erbjöd en flexibel lösning för marknadsföring och annonsering. I finansieringsmodellen baseras återbetalningen inte på fasta belopp, utan på det finansierade bolagets framtid.

”Det här upplägget gjorde det möjligt för oss att bygga upp vår marknadsföring på ett helt nytt sätt. Tidigare var vi tvungna att använda vårt rörelsekapital till allt annat än marknadsföring, även efter finansieringsrundor,” säger Laura Strömberg, verkställande direktör vid Dagsmark Petfood Oy.

Under det föregående året lyckades Dagsmark öka sin omsättning från 2,9 miljoner euro till 4,6 MEUR.

Dagsmark stötte på ett vanligt problem för tillväxtföretag

Dagsmarks historia började år 2016 när företaget märkte att det fanns brister i djurfodermarknaden. På den tiden fanns det inget inhemskt torrfoder för husdjur.

Efter 1,5 års verksamhet märkte företaget att det stod inför samma problem som så många andra tillväxtföretag i Finland: volymen var otillräcklig, och varumärkeskännedomen ökade inte längre organiskt.

”Vi behövde en bredare räckvidd för att komma till nästa nivå. Nationella reklamkampanjer är dock dyra och därför brukar särskilt tillväxtföretag inte ha råd med dem,” säger Strömberg.

Även tillväxtföretag kan investera i tv-annonsering

Samarbetet mellan Dagsmark och Foppa inleddes år 2020. Tanken var att den flexibla, tillväxtkopplade marknadsföringsfinansieringen skulle göra det möjligt för företaget att investera i att bygga upp sin varumärkeskännedom. Att dela risken med Foppa var en av fördelarna med samarbetet.

”Vi startade vårt samarbete med Foppa år 2020 med en kampanj som utmanade konkurrenterna och var en aning provocerande. Kampanjen ökade varumärkeskännedomen snabbt och lyfte fram viktiga frågor till offentlig diskussion.”

TV-kampanjen, som startade i april 2020, gav snabbt effekt i försäljningen. Enligt Strömberg skedde den största tillväxten med just de produkter som TV-annonseringen handlade om.

”Många företag undrade hur vi vågade investera i dyr TV-reklam. De hade aldrig hört talas om en sådan finansieringsmodell.”

Stor hjälp av Foppas expertis

Strömberg påminner att TV-kampanjerna inte ökade deras försäljning av sig självt, utan det handlade framförallt om att använda de rätta reklamkoncepten som Dagsmark själva utvecklat.

”De [Foppa] förstod att vår affärsverksamhet och våra produkter är unika, och erbjöd ett skräddarsytt mediepaket. De förklarade i grund och botten varför det lönar sig att göra på ett visst sätt, oavsett om det handlade om tidningsannonser eller online video ads.”

Under våren 2021 satsade Dagsmark på upprätthållande åtgärder för annonseringen. Eftersom de har redan nått toppnivån behövde inte annonseringen ske i samma skala som i lanseringsfasen. Först när de lanserade ett nytt våtfoder för katter ökade de investeringsnivån i räckviddsmedier.

”Foppas entreprenöriella kultur är en fullträff för oss.” Processerna drar inte ut på tiden och verksamheten är proaktiv. Att arbeta med dem har varit som att arbeta tillsammans.”

”De förstod det unika med vår verksamhet och våra produkter, och erbjöd ett skräddarsytt mediepaket.”