Livsmedelsföretaget satsar på framtiden med hjälp av en flexibel finansieringsmodell

Mikko Lähdetie, VD på Evoke, beskriver Foppas finansieringsmodell som exceptionell, eftersom kunden inte behöver betala marknadsföringsinvesteringen tillbaka på en gång utan kan dela upp den i mindre delar. Han menar att det finns en stor efterfrågan för en sådan modell särskilt bland tillväxtföretag inom livsmedelsindustrin.

Enligt Mikko Lähdetieska är Evokes ambition att under 2023 öka omsättning från dagens 3,9 MEUR til att passera 5 MEUR, en ökning på 26%.

”Foppa har gjort det möjligt för oss att göra betydligt större investeringar i marknadsföring. Därtill har de kunnat visa vilken slags marknadsföring vi behöver för att nå en tillräcklig räckvidd och tillväxt.”

Flexibelt med Foppa

Evoke Oy grundades 2014 och specialiserar sig på tillverkning och import av livsmedel och drycker. Samarbetet mellan Evoke och Foppa startades 2022.

Målet var att först öka varumärkeskännedomen för företagets produkter, vilket i sin tur ökar försäljningen. Framtidsmålet är att öka försäljningen ännu mer och bli en av de ledande aktörerna inom området, även utanför Finland.

För en livsmedelstillverkare är TV och radio de viktigaste reklamkanalerna då de når ut till de breda massorna.”

Samarbetet var en unik möjlighet för företaget då det möjliggjorde större investeringar i marknadsföring trots begränsade resurser.

”Vi bestämde oss för att samarbeta med Foppa på grund av den nya finansieringsmodellen där marknadsföringsinvesteringarna sprids över året. Nu behöver vi inte betala en reklamkampanj på 100 000 EUR på en gång – en så stor kampanj skulle inte ens ha varit möjlig att genomföra tidigare.”

Enligt Lähdetie är TV och radio de viktigaste reklamkanalerna för livsmedelstillverkare då de når ut till massorna och ökar varumärkeskännedomen snabbt.

”När produkten är av hög kvalitet och priset är rätt, är varumärkeskännedomen det enda som spelar roll.”

”När produkten håller hög kvalitet och priset är rätt, är varumärkeskännedomen det enda som spelar roll. Vi utvärderar våra produkters resultat på basis av utvecklingen av varumärkeskännedomen. Förutom produkttillgängligheten är det den som driver tillväxten på lång sikt”, säger Lähdetie.

Stor efterfrågan på Foppas finansieringsmodell

Enligt Lähdetie är Foppas mediafinansieringsmodell en viktig öppning, eftersom bara en bråkdel av företag i samma storleksklass som Evoke Oy kan investera i marknadsföring i den utsträckning som krävs för att växa.

Även andra företag skulle ha nytta av modellen, säger Lähdetie.

”Många företag har ganska begränsade resurser särskilt när det gäller massmedier, och det är precis där Foppa kan vara till hjälp. Samarbetet har gått bra på alla sätt. Samarbetet har varit okomplicerat och tack vare deras kunskap om mediemarknaden har de hjälpt oss får bra prisvillkor.