Så undviker svenska tillväxtbolag ”The Marketing Valley of Death”.

Nils Lindhe interjvjuas av Henric Smolak i podden Under 15 om ”The Marketing Valley of Death” – Situationen som tenderar att uppstå för tillväxtbolag när kapitalet inte räcker till för att etablera kännedom eller sälja tillräcklig volym av en nyutvecklad tjänst eller produkt. När kassaflödet behöver optimeras ställs många bolag också inför en utmaning då marknadsinvesteringar fortfarande ses som en kostnad som belastar rörelsekapitalet, istället för en långsiktig investering som ger tillväxt över tid. Lär dig mer om hur tillväxtbolag bör tänka och agera för att maximera effekten av marknadsföring.