Marknadsföring ger avkastning på lång sikt – det är därför många företag väljer att samarbeta med en tillväxtfinansiär

Aromtech, ett finskt hälsoproduktföretag, är ett utmärkt exempel  på hur ett bolag kan förnya sig genom betydande investeringar i marknadsföring. Aromtech var tidigare ett renodlat B2B-företag, men digitaliseringen drev bolaget till att bli ett konsumentvarumärke.

För några år sedan började Aromtech bygga upp sitt eget varumärke Membrasin i nyckelmrknader som Nederländerna och Sverige.  Membrasin är ett naturligt sortiment av produkter för torra slemhinnor, hud och ögon och baseras på vetenskaplig forskning. I sortimentet ingår både medicinska produkter och kosttillskott.

Under 2023 har Aromtech kunnat investera betydligt mer i varumärket tack vare Foppas tillväxtfinansiering. Enligt Helena Korte, VD för Aromtech, har Foppa varit ett utmärkt val som partner för ett varumärke som siktar på stark tillväxt.

”Vi ville samarbeta med Foppa eftersom de förser oss med expertis inom marknadsföring och media samtidigt som vår finansiella risk minimeras eftersom återbetalningen är anpassad till försäljningstillväxten. Varför betala för marknadsföring med kortfristiga betalningsvillkor när avkastningen är långsiktig?” frågar sig Korte retoriskt.

Trots dagens utmanande ekonomiska läge ligger  Aromtechs strategi fast  – att investera i varumärket Membrasin. Foppas finansieringsmodell erbjöd en enkel lösning.

”Vi förstår behovet av att investera i varumärket på lång sikt – särskilt nu när världen är mindre förutsägbar. I Finland är det typiskt att investera mycket i produktutveckling men inte tillräckligt i nästa steg, marknadsföring. Kommersialisering är lika dyrt – om inte dyrare – än produktutveckling, och detta är inte inpräntat i den finska mentaliteten. Det finns också en rädsla för risktagande”, fortsätter Korte.

I våras lanserade Aromtech en kampanj tillsammans med Foppa där man använde sig mycket av massmedia. Membrasin visades på TV, i digitala medier och i tryckta tidningar. Enligt kampanjmätningen blev Membrasin det näst mest kända varumärket i sin kategori i Finland. Under den två månader långa kampanjen ökade försäljningen med 96%, och under den andra månaden var ökningen så hög som 156%.

Det är anmärkningsvärt att konsumenterna också har lagt märke till en av varumärkets största styrkor: forskning. Kampanjen lyckades väl med att kommunicera denna viktiga egenskap till konsumenterna, och 71% av de tillfrågade i kampanjen sa att de var imponerade av den undersökta produkten.

”Framgången för varumärkets produkter beror inte bara på att de är kliniskt beprövade och effektiva, utan också och framför allt på att de är anpassade till dagens efterfrågan. “Människor är intresserade av att ta hand om sin hälsa, hållbarhet, cirkulära råvaror och nollutsläpp, naturlighet och växtbaserat, vilket alla är kärnan i våra produkter”, säger Korte.

Konsumentmarknadsföring var ett måste

Ursprungligen var Aromtechs verksamhetsmodell att tillverka produkter för distributörer under antingen Aromtechs eller en partnerns varumärke, men distributören har haft fullständig frihet när det gäller varumärkesimage och marknadsföring. Detta innebar att bolaget inte själv behövde investera i konsumentmarknadsföring. Digitaliseringen innebär dock att distributionspartners inte längre investerar i konsumentmarknadsföring på samma sätt som tidigare.

”Tidigare investerade distributionspartners mer i marknadsföring när handeln huvudsakligen skedde på den egna marknaden, men med digitaliseringen ser konsumenthandeln inte till landsgränser och därför har tillverkarna en större roll i marknadsföringen. ”I dagens värld måste vi investera i varumärket, eftersom ingen gör det åt oss.”

Hittills har Aromtech satsat på konsumentmarknadsföring i Finland med hjälp av Foppa, men i framtiden kan samarbetet även komma att omfatta internationell marknadsföring. Sverige och USA är till exempel viktiga marknader för varumärket.

Membrasin-produkter säljs i tiotals länder, och särskilt i USA är försäljningssiffrorna imponerande: i år nådde den totala försäljningen i landet redan 20 miljoner dollar.

”Sedan starten har försäljningen skett via Amazon och distributörens egen onlinebutik, och i år har onlinebutiken Walmart tillkommit. Härnäst kommer våra produkter att säljas i apotekskedjan CVS Pharmacy. Den starka synligheten för varumärket har genererat många kontakter för oss, inklusive intresse för att köpa varumärket”, avslöjar Korte.

Amazon är världens största e-handlare, medan Walmart är världens största detaljhandelsföretag. CVS är världens största e-handelsaktör inom läkemedelssektorn. 

Aromtech har 75% av sin omsättning från export medan Membrasin står för nästan 40% av omsättningen. Hälften av omsättningen kommer från produkter för andra varumärken.