Viisi vinkkiä uuden brändin lanseeraukseen

Ennen isoa medialanseerausta Dixu oli ehtinyt toimia jo pari vuotta, mutta tunnettuus oli lähellä nollaa ja toiminta hyvin pientä. Meille oli muodostunut vahva tunne siitä, että olimme kuitenkin oikeilla jäljillä: jopa 90 prosenttia asunnon myyjistä valitsi Dixun, kun asiakaspalvelumme pääsi puhumaan heidän kanssaan. Kysymys, johon törmäsimme aina vain uudestaan ja uudestaan oli ”Miksi en ole kuullut tästä aiemmin?” Tämä vahvisti uskoamme lähteä tekemään isoa lanseerausta. Seuraava kysymys oli: miten lähtisimme kasvattamaan tunnettuutta ilman suurta mediabudjettia? Tällöin löysimme Foppan mediarahoituksen ja matka seuraavalle tasolle saattoi alkaa. Keskeinen oivallus on, ettei onnistuneeseen brändin lanseeraukseen riitä pelkästään hyvä, markkinalle sopiva tuote tai palvelu. Tarvitaan myös oikeat markkinointikanavat, budjetti ja viesti, jotta siitä tulee houkutteleva ja se tavoittaa oikean kohderyhmän.

1. Luo perusta

Lanseerauksessa kaikki alkaa taustatyöstä ja brändin perustan kartoittamisesta. Dixussa toteutimme kattavan konsepti- ja kohderyhmätutkimuksen, josta saimme arvokasta tietoa potentiaalisten asiakkaiden suhtautumisesta Dixun uuteen toimintamalliin, konseptiin, brändiin ja välittäjän valintaan liittyviin ajureihin – sekä asuntokauppaan ylipäätään. Keskeinen asia on tiedostaa, että asiakasymmärrys on ennen kaikkea näkemyksen synnyttämistä asiakaspalautteen pohjalta. Markkinoinnin rooli on toimia tämän asiakasymmärryksen kiteyttäjänä; löytää kohderyhmiä puhuttelevat teemat ja näkökulmat. Tämä saa aikaan asiakkaiden kiinnostuksen. Älä sorru tutkimuksen avulla vahvistamaan omia hypoteesejasi, vaan ole avoin ja pyri löytämään optimaalisesti parhaat kulmat. Samalla pitää muistaa, että koskaan ei voi miellyttää kaikkia: jos yrität löytää jokaiselle jotakin, olet nopeasti tilanteessa, jossa et tarjoa oikein mitään kenellekään. Panosta siis niihin kohderyhmiin, joille voit tuottaa palvelullasi eniten lisäarvoa.

2. Hio viestit

Mainoskampanjan viestin pitää paitsi puhutella kohderyhmäänsä myös erottua kilpailijoistaan. Kun kyseessä on aivan uusi palvelumalli, tulee viestin olla selkeä ja kiinnostusta herättävä, mutta silti tarpeeksi yksinkertainen. Dixun kohdalla viestin valinta lähti asiakasymmärryksestä, jonka mainostoimisto osasi kiteyttää nasevaan muotoon ja kohderyhmiä puhuttelevaksi. Oivallus on, ettei tasapaksu viesti jätä useinkaan tarpeeksi voimakasta tunnetta uudesta tuotteesta tai palvelusta. Panosta siis visuaaliseen suunnitteluun ja teksteihin sekä valitse luova kumppani, joka ymmärtää tarpeesi ja pystyy tuottamaan lisäarvoa omalla osaamisellaan.

3. Massamainonnalla lisää tehoja

Tänä päivänä markkinoijalla on valtava määrä valinnanvaraa mediavalikossa. Tästä syystä lanseerauksessa joudutaan tekemään valintoja ja harkitsemaan, mikä on eri kanavien rooli ja painoarvo. Samalla massamainonnalla on entistäkin tärkeämpi rooli siinä, että brändin tunnettuus rakentuu ja jää ihmisten mieliin. Dixu oli esimerkiksi tehnyt ennen isoa lanseerausta taktista digimainontaa eri somekanavissa, mutta se yksin ei kuitenkaan riittänyt massojen ja potentiaalisten kohderyhmien tavoittamiseen – etenkään Dixun tyyppisessä busineksessa, missä keskimäärin asunto vaihdetaan 7 vuoden välein. Dixun mediamix:ssä TV (ja liikkuva kuva ylipäätänsä) ja radio valikoituivat päämedioiksi, sillä näillä pystytään rakentamaan kustannustehokkaasti peittoa sekä tarvittava toisto, jotta viesti uudesta palvelusta saadaan varmasti läpi kohderyhmille – sekä tunneside, mikä vahvistaa muistikuvaa brändistä.  

4. Varmista löydettävyys

Kun lanseerauksella saavutetaan kuluttajan huomio, pitää myös varmistaa, että asiasta saa lisätietoa. Tee siis jatkopolku mahdollisimman helpoksi. Panosta nettisivuihin ja hakukonelöydettävyyteen. Muista, ettet voi kertoa kaikkea lanseerauskampanjassa, vaan hedelmällisintä on kannustaa asiakasta itse etsimään lisää tietoa.

5. Mittaa, optimoi ja jatka

Lanseerauksen tärkein tehtävä on kasvattaa uuden tuotteen tunnettuutta mahdollisimman nopeasti, jotta se pärjää kilpailussa. Lanseerausta ei toisaalta kannata lähteä tekemään liian pienellä mediabudjetilla tai yhden kampanjan ajatuksella, sillä brändin rakennus vaatii pitkäjänteistä työtä – mikä on lähempänä pitkän matkan juoksua kuin sprinttiä. Tunnettuuden rakentaminen alkaa vasta lanseerauksesta, ja paukkuja pitää riittää myös tulevaisuuteen. Mittaa tuloksia, opi lanseerauksesta ja hyödynnä saamiasi oppeja jatkokampanjoissa.

Huomioi vielä, että kaiken markkinoinnin ja myynnin takana seisoo tuotteen tai palvelun arvolupaus. Meillä se tarkoittaa kiteytettynä fiksumpaa eli dixumpaa tapaa tehdä asuntokauppaa. Dixulla ei ole omia välittäjiä, vaan yhteistyökumppaninamme toimii sekä tunnettujen isojen ketjujen että pienien paikallisten välitysliikkeiden edustajia. Dixu tekee välittäjän puolesta suurimman osan manuaalisesta työstä: hankkii asiakirjat, hoitaa valokuvauksen ja vieläpä digistailaa asuntoa. Kun välittäjä saa valmiin kohteen esiteltäväksi, hän pystyy tekemään sen pienemmällä välityspalkkiolla.  Paitsi että pystymme tarjoamaan kuluttajille edullisen ja ennalta tiedossa olevan kiinteän välityspalkkion, pystymme myös helpottamaan välittäjien työtä. Iso tavoitteemme on siis helpottaa asuntokauppaa kaikkien näkövinkkelistä ja tuoda lanseerauksen avulla palvelu yhä useampien ihmisten saataville. Ja työ ei suinkaan ole vielä ohi, vaan tästä se vasta alkaa.

Teksti: Kaisa Karjalainen, CMO Dixu