Case Lempi Kodinhoito: Brändin tunnettuus lähes nelinkertaistui puolessa vuodessa

Lempi Kodinhoito on siivousalan brändi, joka on noussut ryminällä alansa tunnetuimpien brändien joukkoon.

Lempi on siivousalalla nuori brändi ja ollut olemassa vasta muutaman vuoden, mutta yritys on tehnyt vahvaa kasvua ja noussut lyhyessä ajassa kolmen tunnetuimman brändin vanaveteen. Ennen Foppan kanssa aloitettua yhteistyötä brändin tunnettuus oli miltein olematon, mutta muutaman kuukauden isot markkinointipanostukset ovat tehneet valtavan muutoksen yrityksen asemaan markkinassa.

Foppan kanssa Lempi alkoi panostaa vahvasti pitkäjänteisen liiketoiminnan kehittämiseen brändimarkkinoinnin avulla. Tunnettuuden kasvattaminen oli selkeä tavoite, ja siinä brändi onnistui erinomaisesti.

Erottautuva brändikampanja

Lempin markkinointibudjetti yli nelinkertaistui markkinoinnin kasvurahoituksen avulla. Katseet lyötiin vahvaan kampanjointiin ja erottautuvaan mainontaan, jolla tuotiin esiin kotisiivouspalveluiden edullisuutta ja sen tuomaa arvoa ihmisten arkeen.

Mediamixiin tulivat mukaan massamediat. Televisio- ja radiospottien lisäksi Lempi näkyi printissä, muun muassa Helsingin Sanomien etusivulla.

Televisiomainonnassa Lempi kiinnitti huomion mieleenpainuvalla mainonnalla, jossa tuotiin esiin kotisiivouksen edullinen hinta. Mainoksista tehtiin myös 10 sekunnin mittaiset online-videot. 

Mainosspotit keräsivät runsaasti katseluita myös Lempin YouTube-tilillä ilman mainoseuroja. Yhteensä mainoksia on katsottu YouTubessa jo yli 5000 kertaa.

Radiossa brändi kuului Sanoman kanavissa – muun muassa Radio Rockilla ja Radio Suomipopilla. Lisäksi mainosspotit pyörivät suoratoistopalvelu Suplassa. Mainoksissa kuultiin isän ja pojan välinen keskustelu, joka toi esiin kotitalouksien yleisen haasteen, johon löytyy helppo ratkaisu.

Lempi teki somessa ja Sanoman kanavissa myös taktista display-mainontaa, jonka tarkoituksena oli ohjata ihmisiä tutustumaan Lempin palveluihin tarkemmin.

Tunnettuus liki nelinkertaistui

Lempi oli viime syksynä siivousalan viidenneksi tunnetuin brändi. Tuolloin 30–60-vuotiaista viisi prosenttia kertoi tunnistavansa Lempin. Foppan kanssa aloitetun yhteistyön ensimmäisen kampanjan jälkeen Lempin tunnettuus nousi 18 prosenttiin ja Lempi nousi neljänneksi tunnetuimmaksi brändiksi. Muutos lukuihin tapahtui neljässä kuukaudessa.

Kampanjan tutkimukseen vastanneista 64 prosenttia kertoi huomanneensa Lempin mainontaa jossain mediassa. Eniten ihmiset olivat huomanneet televisiomainontaa.

Kampanjan huomanneiden parissa Lempin tunnettuus kasvoi 24 prosentilla ja ei huomanneiden parissa seitsemällä prosentilla. Näin ollen kampanjan vaikutus oli jopa +243 prosenttia. Lisäksi mainonnan ansiosta Lempiin liitetyt positiiviset mielikuvat – kuten hyvä hinta-laatusuhde – paranivat parhaimmillaan 150 prosentilla, kun vertaillaan mainonnan muistaneita muihin henkilöihin.

Markkinointitoimenpiteet kasvattivat Lempin verkkosivujen kävijämäärää selvästi. Kampanjan alettua verkkosivujen kävijämäärä yli kaksinkertaistui, ja viisi päivää kampanjan aloituksesta Lempin sivuilla nähtiin kävijäennätys. Vuoden takaiseen verrattuna ensimmäisen täyden kuukauden kävijämäärä kasvoi 225 prosentilla.

Mainonnalla vaikutettiin myös vahvasti koko alan mielikuviin: kotisiivouspalveluiden tuoma helpotus ihmisten arkeen ja edullisuus nousivat selkeästi esiin.

”Foppan investointi mahdollisti Lempin historian suurimman medianäkyvyyden, mutta rahoituksen lisäksi saimme heiltä myös neuvoja mediavalintoihin ja asiantuntemusta kampanjan toteuttamiseen. Monipuolinen mediamix varmisti, että Lempi nähtiin ja kuultiin monipuolisesti ja laajasti kaikissa kanavissa”, kertoo Lempi Kodinhoito Oy:n toimitusjohtaja Leena Meri.

“Lempi teki viisaan päätöksen ja alkoi panostaa brändimarkkinointiin isoilla panoksilla, jotka Foppa mahdollisti rahoituksellaan. Vahva brändi on pitkäjänteisen liiketoiminnan kehittämisen keskiössä, mutta useilla yrityksillä ei ole tarpeeksi pelimerkkejä brändin rakentamiseen. Tästä syystä Foppa on perustettu: mahdollistamme asiakkaillemme isot markkinointibudjetit ja toimivat markkinointitoimenpiteet”, sanoo Foppan toimitusjohtaja Antti Kaihlanen.

Brändi nousi ihmisten huulille

Onnistuneesta mainonnasta kertoo yleensä yleisön spontaani palaute, ja sitä Lempi sai paljon: sosiaalisen median kanavissa mainoksia kehuttiin hauskaksi ja erilaiseksi.

Kampanja keräsi muun muassa tällaista palautetta:

”Eihän kukaan oikein siivoamisesta tykkää. Tällä tavalla saatiin negatiivisesta jutusta positiivinen. Ja olihan ne mummon siivousjutut aika hauskoja.”

”Hauska, osuva, kiinnostava.”

”Mainos hauskasti toteutettu ja erilaisuudellaan mieleenpainuva.”

“Paras TV-mainos pitkään aikaan.”