Elintarvikeyritys panostaa tulevaisuuteen joustavan rahoitusmallin avulla

Evoken toimitusjohtaja Mikko Lähdetien mukaan Foppan rahoitusmalli on poikkeuksellinen, sillä markkinointi-investointia ei tarvitse maksaa takaisin kerralla, vaan sen voi jaksottaa pienempiin osiin vuoden varrelle. Kysyntää mallille hänestä olisi erityisesti elintarvikealan kasvuyrityksissä.

Evoke Oy:n viime vuoden 3,86 miljoonan euron liikevaihto aiotaan nostaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli 5 miljoonaan euroon, kertoo Mikko Lähdetie.

”Foppan avulla meillä on ollut mahdollisuus investoida huomattavasti enemmän markkinointiin kuin tavallisesti. Lisäksi he ovat pystyneet osoittamaan, millaisella mainonnalla pystymme saavuttamaan riittävän tavoittavuuden ja kasvun.”

Foppan kanssa – joustavasti

Evoke Oy on vuonna 2014 perustettu elintarvikkeiden ja juomien valmistukseen ja maahantuontiin erikoistunut yritys, jonka yhteistyön Foppan kanssa alkoi vuosi sitten.

Tavoitteena oli lisätä yhtiön tuoteryhmien tunnettuutta ja tunnettuuden kasvun myötä kokonaismyyntiä. Tulevaisuudessa tavoite on kasvattaa myyntiä entisestään ja nousta oman alan suurimpien joukkoon myös kotimaan rajojen ulkopuolella.

Elintarvikevalmistajille televisio ja radio ovat kaikista tärkeimmät mainoskanavat, sillä ne tavoittavat massat.”

Yhteistyön aloittaminen oli yritykselle ainutlaatuinen mahdollisuus, sillä rajallisista resursseista huolimatta suuremmat investoinnit markkinointiin tulivat vasta sen myötä mahdolliseksi.

”Päädyimme yhteistyöhön Foppan uudenlaisen rahoitusmallin takia, joka jaksottaa markkinointi-investoinnit pitkin vuotta. Nyt meidän ei tarvitse maksaa kerralla esimerkiksi sadantuhannen euron tv-mainoskampanjaa – eikä se olisi ennen ollut edes mahdollista.”

Lähdetien mukaan elintarvikevalmistajille nimenomaan televisio ja radio ovat kaikista tärkeimmät mainoskanavat, sillä ne tavoittavat massat ja tuovat mukanaan laajemman tunnettuuden.

”Kun kyseessä on laadukas tuote, ja hinta on kunnossa, millään muulla kuin tunnettuudella ei ole merkitystä.”

”Kun kyseessä on laadukas tuote, ja hinta on kunnossa, millään muulla kuin tunnettuudella ei ole merkitystä. Mittaamme esimerkiksi tuotteidemme tuloksia suoraan tunnettuuden kehittymisen perusteella. Tunnettuus on tuotteiden saatavuuden ohella myös se, mikä ajaa tuotteiden myynnin kasvua ylös pidemmällä aikavälillä”, Lähdetie summaa.

Foppan rahoitusmallille laajempaakin kysyntää

Lähdetien mukaan Foppan mediarahoitusmalli on tärkeä avaus, sillä Evoke Oy:n kokoisia yrityksiä on Suomessa paljon ja vain harvalla on mahdollisuuksia panostaa mainontaan siinä määrin, kuin laajan tunnettuuden saavuttamiseksi on tarpeellista.

Mallille olisi myös kysyntää muiden samankaltaisten yritysten keskuudessa, Lähdetie pohtii.

“Monilla yrityksillä on varsin rajalliset resurssit erityisesti massamediaa varten ja tämä on juuri se, missä Foppa voi auttaa. Yhteistyö on mennyt muutenkin todella hyvin. Toiminta on ollut todella suoraviivaista, heillä on laaja mediakentän tuntemus ja he ovat pystyneet hankkimaan hyvät sopimukset yksilöllisesti juuri meille.”