Lempi Kotisiivous aloittaa yhteistyön Foppan kanssa

Suomalainen kotisiivouspalveluita tarjoava Lempi Kotisiivous on aloittanut yhteistyön Foppan kanssa. Yhteistyön avulla Lempi aikoo lisätä uuden brändinsä tunnettuutta ja kasvattaa liiketoimintaansa merkittävästi. Liiketoimintaa aiotaan kasvattaa myös uusasiakashankinnan ja yrityskauppojen avulla.

“Kotisiivouksen suosio on huomattavassa nousussa, sillä uudet sukupolvet ajattelevat ostetuista palveluista eri tavalla. Nykyään suurin osa perheiden aikuisista luo myös uraa, ja kotityöt jakautuvat paljon tasaisemmin kuin vanhemmilla sukupolvilla. Kotitöistä ja niiden hoitamisesta kiireisen arjen keskellä keskustellaan paljon enemmän ja siihen ollaan valmiita myös käyttämään rahaa. Kaikkea ei enää tarvitse tehdä itse ja kotisiivouspalveluiden käyttäminen eri ikäluokissa lisääntyy koko ajan”, kertoo Lempin toimitusjohtaja Leena Meri.

Lempin teettämän kyselytutkimuksen mukaan kaikista kotisiivouspalveluista ollaan kiinnostuneita, mutta eniten kiinnostavat muuttosiivous (48 %) ja ikkunanpesu (44 %). Kotisiivouksesta on kiinnostunut 38 prosenttia suomalaisista, vaikka vain noin 14 prosenttia on käyttänyt kotisiivouspalveluita.

“Koronaviruspandemia lisäsi kodin arvostusta, joten sen ylläpitoon satsataan enemmän. Vuonna 2022 tuli voimaan myös korotettu kotitalousvähennys. Nämä ovat lisänneet suomalaisten halukkuutta käyttää kotisiivouspalveluita, vaikka kotitalousvähennyksestä tiedetään ja ymmärretään edelleen valitettavan vähän”, Meri kertoo.  

Lempillä on yli 3 000 asiakasta kuudella eri paikkakunnalla, ja sen liikevaihtoennuste vuodelle 2022 on noin kuusi miljoonaa euroa. Kotisiivousala on tasaisesti kasvanut toimialana, ja sille on tullut useita pienempiä ja suurempia yrityksiä. Ensi vuoden aikana Lempi on valmis ostamaan 2–3 samoilla arvoilla varustettua pienempää toimijaa. Yrityskauppojen ansiosta molemmat yritykset jatkavat yhteisellä kasvun tiellä.

“Yksi merkittävä syy panostaa markkinointiin Foppan avulla on houkutella parhaat työntekijät meille töihin. Meillä on tällä hetkellä 250 työntekijää, joista lähes kaikki ovat vakituisessa työsuhteessa. Työvoimapula on kova joka alalla, siivousala mukaan lukien. Me olemme ihmislähtöinen ja luotettava toimija asiakkaillemme ja työntekijöillemme”, Meri kertoo.

Kasvun tavoittelu on ollut selkeä osa Lempin strategiaa. Lempi syntyi vuonna 2021, kun Saari osti Stellan kotisiivousliiketoiminnan. Samalla Lempi teki suuren brändiuudistuksen, jonka tunnettuuden ja haluttavuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointiponnisteluja.

Lempin pääomistaja Saari Partners kokee brändinrakennuksen ja markkinoinnin keskeisenä yritysarvon kasvattamisen kannalta.

”Foppan avulla saamme maksimoitua yhtiön kokonaisrahoituksen sekä suunnitteluosaamisen kautta markkinoinnin tuoton”

Miia Sirkiä, toimitusjohtaja ja osakas, Saari Partners

”Olemme tyytyväisiä Lempin kasvusuunnitelmiin, ja Foppan avulla saamme maksimoitua yhtiön kokonaisrahoituksen sekä suunnitteluosaamisen kautta markkinoinnin tuoton”, kertoo Saari Partnersin osakas ja toimitusjohtaja  Mia Sirkiä.

Foppan perustajan ja toimitusjohtajan Antti Kaihlasen mielestä markkinointibudjetit ovat Suomessa kaikilla yrityksillä aivan liian pieniä, jolloin haluttua kasvua ei voida saavuttaa.

“Suomessa markkinointibudjetit nähdään enemmän kuluina kuin investointeina. Täällä on totuttu siihen, että markkinointia tehdään vain kassassa olevalla rahalla. Kun markkinoinnin investoinnit on jaksotettu pidemmälle aikavälille, yritykset voivat investoida markkinointiin ja mainontaan enemmän, jolloin kasvu kiihtyy ja tuotot pitkällä aikavälillä maksimoituvat. Investoinnin tulokset näkyvät usein vasta monen vuoden päästä, mutta silloin investointi tulee takaisin moninkertaisena. On hienoa nähdä että Lempin kaltainen toimija lähtee rohkeasti investoimaan brändin rakennukseen”, kertoo Foppan perustaja ja toimitusjohtaja Antti Kaihlanen.

Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksessa haastateltiin 18–75-vuotiaita suomalaisia Bilendi Oy:n internet-paneelissa. Tiedonkeruu toteutettiin viikolla 38/2022 ja siihen vastasi yhteensä 1000 vastaajaa. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 18–75-vuotiaita suomalaisia.