Online-brändit tarvitsevat enemmän brändimainontaa

Houkutus nopeasti tuottavan taktisen mainonnan budjettien kasvattamiseen on suuri – etenkin kasvuyhtiöissä, joissa sijoittajat janoavat kasvua valonnopeudella. Tähtitieteellisen, nopean kasvun tavoittelu johtaa helposti taktisen mainonnan ylipanostuksiin. Huominen kauppa käy, mutta mainonnan ROI pitkällä aikavälillä heikkenee. 

Taktinen mainonta kasvattaa myyntiä paljon ja nopeasti, mutta sen vaikutus myös laimenee nopeasti. Brändimainonta taas kasvattaa myyntiä lyhyellä aikavälillä vähemmän, mutta vaikutus kestää huomattavasti pidempään. 

Tutkimuksiin perustuva nyrkkisääntö 60/40, jossa panostuksista 60 % suuntautuu brändimainontaan ja 40 % taktiseen mainontaan, tuottaa yleisesti ottaen parhaan mainonnan ROI:n pitkällä aikavälillä. 

IPA:n (The Institute of Practitioners in Advertising) tekemän tutkimuksen mukaan verkossa toimivilla brändimainonnan osuus tulisi olla vieläkin suurempi. Jos brändi toimii toimialalla jossa tehdään paljon hakuja, optimaalinen brändimainonnan osuus on IPA:n mukaan 74 %.

Vahvemman brändimainonnan kautta preferenssit muotoutuvat jo ennen verkkoon menemistä ja hakujen aloittamista. Brändimainonta lisää myös brändihakujen osuutta, joka omalta osaltaan parantaa taktisen mainonnan tehokkuutta.