Osakeanti, laina vai RBF-tulonjakorahoitus?

Markkinointi on tehokas kasvun ajuri, mutta takaisinmaksuaika on pitkä. Liikevaihdon kasvun nopeuttaminen vaatii etupainotteisia investointeja, jotka rasittavat kassaa. Kasvua on siis usein rahoitettava, mutta miten? Tässä artikkelissa kerromme markkinoinnin eri rahoitusvaihtoehdoista ja esimerkkejä tilanteista, joihin eri vaihtoehdot parhaiten sopivat.

Tyypillisimmät kasvuyhtiön markkinoinnin rahoituslähteet ovat:

  • Osakeanti / media for equity
  • Laina
  • Tulorahoitus
  • Tulonjakorahoitus (revenue-based financing)

Kaikilla mainituilla rahoituslähteillä on omat erityispiirteensä ja ne soveltuvat eri tilanteisiin. Monet kasvuyhtiöt käyttävät kaikkia mainittuja rahoituselementtejä – usein jopa samaan aikaan – kasvunopeuden maksimoimiseksi.

Osakeanti / media for equity

Osakeannissa yhtiö saa rahaa myymällä sijoittajille osuuden yhtiöstä. Sijoittajana voi toimia myös mediayhtiö, joka antaa osakkeita vastaan mediatilaa käteisen sijaan.

Osakeannin kautta tuleva mediabudjetti on ”uutta rahaa” eikä siten rasita yrityksen nykyistä kassaa lainkaan. Tästä johtuen tämä rahoitusvaihtoehto sopii erityisen hyvin alkuvaiheen kasvuyrityksille. Kovin suuren budjetin rahoitukseen osakeanti ei yksinään sovi, sillä jokainen osakeanti dilutoi eli pienentää nykyisten omistajien omistusosuuksia.

Osakeannin voi toteuttaa itsenäisesti hakemalla rahaa yksittäisiltä sijoittajilta, bisnesenkeleiltä, pääomasijoitusyhtiöiltä tai osakepohjaisen joukkorahoitusalustan kautta.  

Plussat:

+ ei takaisinmaksua

+ ei vakuuksia sijoittajilta

Miinukset:

– dilutoi omistusosuuksia

– joskus sijoittajilta tiukka kontrolli (esim. hallituspaikka)

– työläs ja hidas prosessi

– yleensä kallein* vaihtoehto

*) riippuen merkintähinnasta ja valuaatiosta irtautumishetkellä.

Laina

Lainavaihtoehtoja on useita. Lainaa voi hakea pankista, yksittäisiltä sijoittajilta tai lainapohjaisen joukkorahoituksen kautta. Lainan kustannukset vaihtelevat muun muassa vakuuksista ja laina-ajasta riippuen. Lainaa maksetaan takaisin tyypillisesti tasaisesti kuukausittain tai kertamaksuna laina-ajan päättyessä. Jälkimmäinen vaihtoehto on tyypillistä esimerkiksi pääomalainoissa ja joukkovelkakirjalainoissa.

Plussat

+ kontrolli säilyy yhtiöllä  

+ edullinen loppukustannus (erityisesti pankkilaina)

+ ei dilutoi omistusosuuksia

Miinukset:

– edellyttää yleensä vakuuksia

– rasittaa tasetta

– korkeat korot ja kulut vakuudettomissa lainoissa

– kiinteä takaisinmaksu (kuukausittain tai kertaluonteinen)

– ei yleensä sovellu suurten budjettien rahoittamiseen

Tulorahoitus

Tulorahoituksessa yhtiö rahoittaa markkinointia omasta kassavirrastaan. Tyypillisesti markkinointi aloitetaan pienellä budjetilla, jota kasvatetaan esimerkiksi kuukausittain liikevaihdon kasvaessa.

Plussat:

+ kasvu saadaan rakennettua kannattavasti

+ ei ylimääräisiä (korko-)kuluja

+ ei dilutoi omistuosuuksia, ei rasita tasetta (velkakirjan tai taseen ulkopuolisen vastuun muodossa)

Miinukset:

– Ei mahdollista isoja etupainotteisia investointeja, joten kasvu on hitaampaa

– Yleensä budjetti ohjautuu taktisiin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, jotka eivät maksimoi markkinoinnin ROI:ta

Tulonjakorahoitus (RBF, revenue-based financing)

Tulonjakorahoituksessa (kuten Foppa Mediarahoitus) yhtiö maksaa markkinointibudjetista tietyn prosenttiosuuden liikevaihdostaan, kunnes sovittu takaisinmaksuaika tai -katto on saavutettu. Rahoitusvaihtoehto sopii yhtiöille, joilla on jo liikevaihtoa ja selvät kasvunäkymät tuleville vuosille. Ellei yhtiöllä ole vahvaa tasetta tai tulonjakorahoitukseen ei yhdistetä muita rahoituslähteitä kuten osakeantia tai lainaa, rahoituksen edellytyksenä on usein myös kestävä katerakenne.

Plussat:

+ ei dilutoi omistuosuuksia

+ ei vakuuksia

+ maksut/kustannukset sidottu liikevaihdon kasvuun

+ mahdollistaa yleensä suurienkin markkinointibudjettien rahoituksen

Miinukset:

– ei sovellu kovin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöille ainoana rahoitusinstrumenttina

– ei sovellu yhtiöille, joilla alhainen kate ja heikko tase

Yhteenveto

Jokaisessa eri vaihtoehdossa on omat riski- ja tuottotasonsa sekä plussat ja miinukset. Samaan tapaan kuin sijoittajankin tulee hajauttaa sijoitussalkkuaan, myös kasvuyhtiön kannattaa käyttää hyväksi kaikkia mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja – joskus jopa samaan aikaan – markkinointibudjetin kasvattamiseksi ja kasvun nopeuttamiseksi.

Oli yhtiösi toimiala tai elinkaaren vaihe mikä tahansa, me Foppassa sparraamme kanssasi mielellämme eri rahoitusvaihtoehdoista. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!