Mediabudjetin rahoittaminen kasvattaa markkinoinnin ROI:ta

Rahoituksella on aina hintansa. Kasvattaako mediabudjetin rahoittaminen siten markkinoinnin kustannuksia? Ei, vaan päinvastoin – markkinointi tehostuu, väittää Foppan perustajaosakas ja toimitusjohtaja Antti Kaihlanen.

Rahoittaja haluaa aina sijoitukselleen tuoton, tyypillisesti jonkinlaisen koron tai tuottokertoimen muodossa. Tämä luonnollisesti tarkoittaa, että rahoituksen saajalle syntyy kustannuksia. Kasvuyhtiöille rahoitus tarkoittaa yleensä kasvavia budjetteja – ja sitä kautta aiempaa mittavampia volyymialennuksia ja muita etuja.

Kun rahoituksella kasvatetaan mediabudjetteja, syntyvät edut voivat olla hyvinkin merkittäviä. Budjetin rahoittamisella saavutetaan parempi tehokkuus muun muassa siksi, että:

  1. Mainonnan laatu paranee
  2. Volyymialennukset kasvavat
  3. Monimediallisuus lisääntyy

Mainonnan laatu paranee > markkinaosuuden kasvu tehostuu

Hyvän idean voi saada edullisestikin, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä enemmän mainonnan sisällön suunnitteluun, luovuuteen ja tuotantoon panostaa, sitä enemmän se tuottaa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi mainosalan kilpailuissa palkitut kampanjat tuottavat 11-kertaa tehokkaammin markkinaosuuden kasvua verrattuna ei-palkittuihin kampanjoihin (Lähde: Les Binet and Peter Field, The Link Between Creativity and Effectiveness, Thinkbox/IPA).

Volyymialennukset kasvavat > kontaktihinta halpenee

Moni kasvuyritys aloittaa mainonnan taipaleensa tulospohjaisella digimarkkinoinnilla ja sosiaalisen median mainonnalla, joiden avulla erilaisia viestejä ja kohderyhmiä voi testata hyvin pienilläkin budjeteilla. Lisäksi verkossa bisnestä tekevillä yhtiöille digikanavat ovat luonnollisesti hyvin aktivoivia eli nopeita myyntituloksia tuottavia kanavia.

Kun skaala kasvaa, kustannustehokkuus muodostuu haasteeksi, sillä kontaktihinnat tyypillisesti nousevat, kun mainonnassa käytetään vain yhtä mediaryhmää – ja etenkin sellaista jossa mediahinta perustuu huutokauppaperiaatteisiin.Pelkästään median volyymialennusten kautta syntyvä tehokkuuden kasvu voi siis olla erittäin merkittävä, ja kattaa helposti suuremmankin rahoituksen vuosikoron.

Perinteisessä massamediassa (TV, radio, printti, ulkomainonta) tilanne on päinvastainen; mitä enemmän panostat, sitä suuremmat media-alennukset saat. Alla konkreettisena esimerkkinä kontaktihinnan muutos, jonka eräs asiakkaamme sai budjettien noustessa:

  • Budjettitaso 200 KEUR: kontaktihinta 100 (indeksi)
  • Budjettitaso 1 000 KEUR: kontaktihinta 64 (indeksi)

Pelkästään median volyymialennusten kautta syntyvä tehokkuuden kasvu voi siis olla erittäin merkittävä, ja kattaa helposti suuremmankin rahoituksen vuosikoron.

Monimediallisuus lisääntyy > peitto (reach) kasvaa, nettopeiton hinta halpenee, huomioarvot paranevat

Suuremmat mediabudjetit mahdollistavat useamman mediaryhmän käytön. Tästä syntyy lukuisia hyötyjä.

Ensinnäkin median tavoittavuus (reach) kasvaa. Kun tavoitetaan enemmän ihmisiä, erityisesti sellaisia joita ei aiemmin tavoitettu, asiakashankinta tehostuu ja penetraatio kasvaa. Penetraation kasvattaminen on tutkitusti tehokkain tapa draivata markkinaosuuden kasvua (Lähde:  Les Binet and Peter Field, Eff Week 2016, Marketing in the Digital Age”).  

Toiseksi tietty nettopeittotaso on mahdollista saavuttaa useammalla mediaryhmällä edullisemmin kuin vain yhdellä tai muutamalla. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että jokaisen median käytöstä suurin osa syntyy heavy-userien toimesta, ja lisäämällä budjettia tiettyyn mediaan lisäät tyypillisesti vain toistoa, et peittoa.

Lisäksi useamman median käyttö parantaa huomioarvoja. Tämä syntyy osittain nettopeiton lisääntymisestä, mutta myös siitä että eri medioilla omat roolinsa ja hetkensä asiakkaan elämässä ja ostopolulla, joka tehostaa viestin läpimenoa.

Jos lusikalla antaa, ei voi kauhalla vaatia

Yhteenvetona voidaan todeta, että rahoituksen (budjettien kasvattamisen) tehokkuushyödyt ovat merkittävästi suuremmat kuin rahoituksen kustannukset.

Rahoitettaisiinko siis jo sinunkin budjettisi?