Mainonta on vahva kasvun ajuri, mutta takaisinmaksuaika on pitkä

Profit Ability: The Business Case for Advertising -tutkimuksen mukaan yksi mainontaan käytetty euro tuottaa kolmen vuoden aikana keskimäärin 3.24 euroa. Tuotosta alle puolet (42%) syntyy lyhyellä, 3-6 kuukauden aikavälillä. Mainonta on myös kohtuullisen riskitön investointi, sillä keskimäärin 72% kaikista kampanjoista tuottaa.

Kasvuun on siis panostettava etupainotteisesti, ja myös ymmärrettävä että kampanjoiden tuotto vaihtelee ja voi joskus olla jopa negatiivinen. Nämä seikat aiheuttavat valtavia haasteita kasvuyritysten kassalle.

Usein kasvuyritykset aloittavat mainonnan pienillä budjeteilla ja etupäässä taktisilla, lyhyen aikavälin tuottoa optimoivilla toimenpiteillä. Budjettia kasvatetaan sitä mukaan kun liikevaihto kasvaa. Näin kasvua saadaan tehtyä kannattavasti ja jatkuvasti kampanjoista oppien.

Haittapuolena on, ettei brändipääoma välttämättä rakennu optimaalisesti eikä sitä kautta pitkän aikavälin tuotto maksimoidu. Pääomatarpeet lisääntyvät, jos liiketoiminnan kääntäminen kassavirtapositiiviseksi kestää pitkään.

Foppa Mediarahoitus auttaa kasvuyrityksiä investoimaan mainontaan enemmän, jotta liikevaihdon kasvu olisi mahdollisimman nopeaa ja pitkän aikavälin tuotto mahdollisimman suurta.