MARKKINOINNIN KUOLEMANLAAKSO

Kiihdytä ennen kuin kuihdut

Kuolemanlaakson ja sen ylittämisen tärkeyden tuntevat kaikki. Liian harva kiinnittää huomiota seuraavaan suvantoon, Markkinoinnin kuolemanlaaksoon. Siihen jää jumiin niin pieni kuin isokin markkinoija, mikäli markkinointi-investoinnit eivät ole riittäviä.

Markkinoinnin kuolemanlaakso koskettaa niin uusia haastajabrändejä kuin markkinajohtajiakin. Uuden brändin on skaalattava itsestään tunnettu ja haluttava, jotta myynti lähtisi kasvuun. Markkinajohtajienkin on hankittava jatkuvasti uusia asiakkaita ja aika ajoin uudistettava brändiään.

Markkinoinnin kuolemanlaakson ylitykseen on onneksi yksinkertainen keino; riittävän suuret ja systemaattiset markkinointi-investoinnit.

Markkinoinnin kuolemanlaakson vaiheet

Markkinoinnin kuolemanlaakso voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; Luiskaan (THE SLOPE), Syvänteeseen (THE ABYSS) ja Kiihdytykseen (THE GROWTH).

Vaihe 1: Luiska (THE SLOPE)

Uudet brändit aloittavat markkinointitoimenpiteensä usein digitaalisissa kanavissa. Markkinointi on yleensä äärimmäisen tehokasta ja erilaisia kohdennuksia sekä viestikulmia helppo testata. Toimenpiteet ovat usein jatkuvia, ns. always on -tyyppisiä. Uudelle brändille Luiskan ensimerkkejä ovat kohoavat kontaktihinnat ja heikentyvät konversiot. Markkinointia ei voi enää skaalata ilman kustannusten rajua nousua.   

Markkinajohtajan Luiska voi alkaa monesta syystä. Markkinalle on ehkä tullut uusia kilpailijoita, kuluttajakäyttäytyminen muuttunut tai brändi yksinkertaisesti kadonnut kuluttajien mielistä. Brändiä on kenties uudistettava tai panostuksia yksinkertaisesti lisättävä, jotta sitä taas preferoitaisiin.  

Vaihe 2: Syvänne (THE ABYSS)

Toisessa vaiheessa brändi joko uudistuu tai yksinkertaisesti alkaa skaalata markkinointiaan. Uudistus voi tarkoittaa pakkausuudistusta, uutta brändipositiota tai mainonnan ideaa. Skaalautuessaan brändi nostaa panostuksiaan ja jalkautuu uusiin kanaviin.

Syvännevaiheessa markkinoinnin tehokkuus kasvaa monesta syystä. Suuremmat budjetit mahdollistavat suuremmat media-alennukset ja kasvava kanavavalikko parantaa mainonnan peitto- ja toistotasoja. Uudistettu brändi tai mainonnan idea vetoaa asiakkaisiin aiempaa paremmin.

Parantunut markkinoinnin tehokkuus lisää myyntiä, mutta ei vielä täysimittaisesti. Syy on yksinkertainen; markkinointi vaikuttaa nopeasti kohderyhmän päähän, esimerkiksi harkintaan ja preferenssiin, mutta myyntiin tarvittava jalkaliike aktivoituu vasta myöhemmin, kun tarve kategoriaa kohtaan realisoituu. Syvännevaiheessa brändin kumulatiiviset kassavirrat, siis investoinnit suhteessa myyntiin, ovat tiukilla. Tässä vaiheessa brändiltä edellytetään pidemmälle kuin pelkän huomisen kaupan katsomista ja markkinoinnin ylläpitämistä.

Vaihe 3: Kiihdytys (THE GROWTH)

Viimeisessä vaiheessa brändin pitkäjänteisyys palkitaan. Markkinoinnin kohderyhmän tarpeet ovat realisoituneet, joten kumuloitunut brändipääoma, esimerkiksi tunnettuuden ja haluttavuuden kehitys, kasvattaa täysimittaisesti myyntiä. Kumulatiiviset kassavirrat kääntyvät positiiviseksi.

MARKKINOIJA
Kasvata budjettiasi ottamalla meihin yhteyttä.

MARKKINOINNIN PALVELUNTARJOAJA
Liity Foppa Partneriksi ja kasvata asiakkaasi budjetteja.