Mediatermien muistilista

Mediatermistö on melkein kuin oma kielensä. Kun otat sekalaiset lyhenteet haltuun, ymmärrät paremmin mistä mediat ja mediatoimistot puhuvat sekä osaat vertailla paremmin eri medioiden tarjouksia.

Tässä kootusti lyhenteet jotka tulevat mediasuunnittelussa usein eteen. Termejä on toki paljon enemmänkin, mutta näillä pääset hyvin alkuun.

TRP Target rating point eli tuttavallisemmin terppi; pääsääntöisesti televisiomainonnassa käytetty mittayksikkö joka tarkoittaa yhtä prosenttia kohderyhmästä. Esim. televisio-ohjelma voi saada 25-54 -vuotiaiden kohderyhmässä 6 trp:tä, joka tarkoittaa että se tavoittaa kuusi prosenttia kohderyhmästä. Kampanjassa voi kuitenkin olla vaikka 200 trp:tä, koska moni katsoja kohtaa mainoksen useampaan kertaan.

CPP Cost per point eli yhden trp:n hinta. Tällä mittayksiköllä voi vertailla esim. eri kanavien hintoja mainostamiseen. Perus pituusyksikkönä televisio- (ja radio)mainonnassa on usein 30” eli CPP30” kertoo hinnan 30” pituisen spotin trp-hinnalle.

Nettopeitto eli tavoittavuus kohderyhmästä. Nettopeitto voi siis olla esim. 70%, jolloin kyseisestä kohderyhmästä tavoitetaan 70%. Televisiossa puhutaan usein esim. 1+ tai 3+ peitoista. 1+ on sama kuin nettopeitto eli uniikkien kontaktien (=henkilöiden) määrä. 3+ peitto tarkoittaa prosentuaalista osuutta kohderyhmästä, joka tavoitetaan ainakin kolme kertaa.

GRP eli gross rating point eli tuttavallisemmin bruttopeitto. Tämä tarkoittaa bruttotavoittavuutta koko väestössä. Bruttopeitto voidaan esittää GRP lukuna joka on prosentteina tai sitten tuhansina henkilöinä. Käytetään kuvaamaan kampanjan kokonaiskontakteja. GRP ei huomioi päällekkäisyyksiä aivan kuten ei TRP:kään, joten kampanjassa voi olla monta sataa GRP:ta, koska henkilö voi kohdata mainonnan useampaan kertaan ja tulee päällekkäiskontakteja.

CPRP Cost per reach point eli yhden tavoittavuusprosentin hinta. Jos esimerkiksi kampanja tavoittaa kohderyhmästä 70% ja kampanjan budjetti (medianetto) on 100 000€, jaetaan käytetty budjetti tavoittavuudella. Tässä esimerkissä CPRP on 1429€. Nyrkkisääntönä sanottakoon, että mitä tavoittavampi kampanja, sen kalliimmaksi CPRP-hinta tulee sillä on paljon edullisempaa tavoittaa pieni otos kohderyhmästä kuin suurempi osuus.

OTS/OTH Opportunity to see ja opportunity to hear. Tarkoittaa samaa kuin keskimääräinen toisto televisiossa ja radiossa. Luku on laskennallinen ja tulos saavutetaan kun jaetaan trp-määrä peitolla esim. jos tv-kampanjassa on 500trp:tä ja se tavoittaa 73%, on toisto eli OTS 6,8.

Frekvenssi eli toisto, tätä termiä käytetään onlinemainonnassa mutta tarkoittaa siis samaa kuin television OTS ja radion OTH

CPT Cost per thousand, mittayksikkö joka kertoo kustannuksen 1000 kohderyhmän kontaktia kohden. Esim. jos CPT on 20€, tarkoittaa se että tuhannen kontaktin hinta 20€. CPT lyhennettä käytetään perinteisemmissä medioissa esim. televisiossa ja radiossa.

VAC Visibility adjusted contact on ulkomainonnassa käytetty ostamisen valuutta. Tämä on siis kontaktimäärä, joka kulkee mainospaikan ohi kampanjan aikana ja jolla on potentiaali nähdä mainos.

CPM Cost per mill, täysin sama mittayksikkö kuin CPT, mutta käytössä online-medioissa.

CTR% Click through rate eli prosentuaalinen osuus mainonnan nähneistä jotka klikkaavat mainosta.

CPC Cost per click eli yhden mainosklikin hinta. Muista että CPC:tä ei kannata yksinään käyttää eri medioiden liikenteen kustannusten vertailuun. Tärkeintä on analysoida minkä laatuista liikennettä sivustolle klikanneista seuraa.

Konversio / Conversion Sivustolla tapahtuva aktiviteetti esim. osto, uutiskirjeen tilaus, tietyn sivun latautuminen. Tämä riippuu aina siitä mikä on määritelty konversiotapahtumaksi.