Kuinka briiffata mainostoimisto

Tässä simppelit mainostoimiston briiffausohjeet mainostajalle, joille briiffaus ei ehkä ole tuttu juttu. Mitä hyvä briiffi pitää sisällään? Miksi briiffin tekoon kannattaa käyttää aikaa ja nähdä vaivaa? Hyvin mietitystä briiffistä poikii todennäköisimmin kampanja, joka vaikuttaa, ja jolla tehdään tuloksia.

Mikä on briiffin tehtävä?

Briiffi on yleensä yhden tai maksimissaan kahden sivun mittainen kiteytys tuotteen tai palvelun ydinasioista, jotka ovat oleellisia mainonnan suunnittelun ja -tavoitteiden näkökulmasta. Se toimii ohjenuorana ja check listinä koko suunnitteluprosessin läpi niin mainostoimistolle kuin mainostajallekin. Hyvin mietitty briiffi säästää sekä aikaa että rahaa ja minimoi hutilyöntien mahdollisuuden.

Millainen on hyvä briiffi?

Briiffauksen kannalta oleellisinta on, että mainostaja joutuu kiteyttämään tärkeimmät asiat, jotka suunnittelevan toimiston tulee tietää. Briiffin olisi hyvä sisältää ainakin seuraavat kohdat:


  1. Tavoitteet

Mihin toimeksiannolla pyritään ja miksi?

2. Perustiedot tuotteesta/palvelusta

Mistä on kyse? Mikä on kilpailukenttä? Mikä on tuotteen tai palvelun kilpailuetu?

3. Kohderyhmä

Kenelle puhutaan? Miten kohderyhmän halutaan muuttavan käytöstään?

4. Aikataulu ja budjettiraami


Briiffi pitää sisällään paljon faktaa ja taustatietoa, mutta suunnittelun kannalta kiinnostavin kohta on yleensä se, miten mainostaja kiteyttää tuotteensa tai palvelunsa kilpailuedun. Kilpailijoihin nähden ainutlaatuinen piirre tai väittämä on hedelmällisin lähtökohta terävälle insightille ja siitä johdetulle erottuvalle mainoskonseptille.

Valmiita briiffilomakkeita löytyy netistä, esimerkiksi MTL:ltä, jonka lomakkeet voit ladata täältä.

Paras briiffi annetaan kasvotusten

Vaikka briiffilomake onkin helppo lähettää sähköpostilla eteenpäin, yhteinen briiffauspalaveri on usein kullanarvoinen startti. Etenkin jos kyseessä on uusi kumppanuus. Yhteisessä kohtaamisessa luodaan pohja kumppanuudelle ja päästään nopeasti jyvälle tavoitteista sekä taustoista. Kun kaikki osapuolet saavat kasvot, ja henkilökemiat kohtaavat, on myös sitoutuminen yhdessä tekemiseen luontevaa. On tärkeää, että paikalla ovat kaikki avainhenkilöt sekä mainostajan että mainostoimiston puolelta. Suunnitteluprosessi alkaa jo briiffiä kuunneltaessa, ja ne kiinnostavimmat löydökset saattavat vilahtaa briiffaajan sivulauseessa.

Briiffauksesta presentaatioon

Kun mainostoimisto on saanut briiffin, se käydään sisäisesti läpi. Usein järjestetään vielä debrief-palaveri, jossa varmistetaan, että briiffi on ymmärretty oikein ja esitetään mahdolliset tarkennukset ja lisäkysymykset. Kun kaikki ovat samalla sivulla, suunnittelu voi alkaa. Myös suunnittelun aikana avointa keskustelua pidetään yllä mainostoimiston ja mainostajan välillä.

Koko homma huipentuu presentaatioon, jossa hyvin pohjustettu työ konkretisoituu johonkin, toivottavasti ennennäkemättömään oivallukseen. Toimeksiannosta riippuen presentaatiossa avataan usein ajattelun taustoja, kiteytetään insight sekä esitellään mainonnan konsepti esimerkkeineen. Vapaamuotoisen ihastelun jälkeen päätetään, miten jatketaan. “Yön yli nukkuminen” voi kuulostaa päätöksen tekijästä turvalliselta, mutta yleensä spontaani reaktio on juuri se, johon kannattaa luottaa. Jos se tuntuu jossakin, se todennäköisesti toimii.

Menestyksekkäitä briiffauksia!

Blogin kirjoitti Netta Stenius, joka toimii mainostoimisto Kuubissa luovana johtajana.