Fiksu Ruoka Oy mainosti massoille ja nyt yli 60 % suomalaisista tuntee brändin

Fiksu Ruoka Oy on onnistunut tuplaamaan yrityksen tunnettuuden kahdessa vuodessa ja nykyisin lähes kaksi kolmesta suomalaisesta tuntee brändin. Markkinointijohtajan Riku Poutasen mukaan massamainontaan sijoitetut eurot ovat kypsyneet hitaasti ja todellisia kasvun hedelmiä aletaankin keräämän vasta nyt: viime vuonna yrityksen liikevaihdon kasvu kiihtyikin jo lähes 9 miljoonalla eurolla, kun vuotta aiemmin kasvu oli hieman yli 2 miljoonaa euroa.

Kun hävikkiruokakauppa Fiksu Ruoka Oy aloitti ensimmäisen televisiokampanjakokeilunsa vuonna 2019, ajatus oli, että se vaikuttaisi heti välittömään myyntiin. Keskeinen oivallus oli kuitenkin se, että massamainonnan teho perustuu brändin tunnettuuden kasvuun pitkällä aikavälillä.

Fiksu Ruoka Oy päätti panostaa massamedioihin ja brändimainontaan entistä isommin, sillä myynnin kasvu tunnetusti nopeutuu sen jälkeen, kun tunnettuus kuluttajien keskuudessa on saavuttanut tarpeeksi korkean tason. Kahdessa vuodessa massamainontaan sijoitetut eurot kaksinkertaistivatkin yrityksen tunnettuuden ja nyt lähes kaksi kolmesta tuntee Fiksuruoka-brändin nimeltä. Samalla online-medioiden toimivuus on huomattavasti parantunut ja pitkän aikavälin myynnilliset tuototkin alkavat tuottaa tulosta: vuonna 2019 yrityksen liikevaihdon kasvu oli reilu 2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 kasvuvauhti kiihtyi merkittävästi lähes 9 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessaan yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli yli 12 miljoonaan euroa.   

Fiksu Ruoka Oy:n Riku Poutasen tärkeimmät oivallukset massamainonnasta:

1. Massamainonta nostaa yrityksen tunnettuutta – joka kasvattaa myyntiä pitkässä juoksussa

Massamainonnassa on tärkeä huomata, että sen vaikutukset eivät läheskään aina näy suorassa myynnissä, vaan sen tuomat edut perustuvat tunnettuuden kasvuun. Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa myyntiin. Alkumetreillä kasvatimme yrityksen tunnettuutta vain online-mainonnan avulla, mutta pian huomasimme, etteivät käyttämämme kanavat skaalaudu tarpeeksi hyvillä tuloksilla. Päätimme aloittaa massamainonnan alueellisella televisiomainonnalla. Nykyisin olemme päätyneet radiomainonnan kautta valtakunnalliseen televisioon – ja nyt syksyllä olemme jatkamassa television parissa vieläkin isommin. Pääasiallisena mittarina olemme käyttäneet brändikyselyitä, mutta mittaamme toki myös orgaanisen liikenteen kasvua ja teemme korrelaatioanalyyseja kampanjoiden ja eri muuttujien välillä. Nykyisin kiinnitämme entistä enemmän huomiota brändillisiin mittareihin, kuten mainonnan muistettavuuteen, brändin tunnettuuteen, preferenssiin sekä harkintaan.

2. Pidä massamainontaa yllä pitkäjänteisesti

Massamainonnalla olemme halunneet varmistaa, että hävikkiruoasta puhuttaessa brändimme tulee kuluttajalle ensimmäisenä mieleen. Olemme panostaneet tähän pitkäjänteisesti, sillä pitkällä aikavälillä myös myynti alkaa kumuloitumaan: kasvu on sitä nopeampaa, mitä korkeampi investointi tunnettuuteen pitkällä aikavälillä on. Tämä johtuu siitä, että tunnettuus muovaa ihmisten mielikuvia ja sen myötä myös ostokäyttäytymistä. Televisiomainonta on tehokas kanava tuotteen tunnettavuuden nostamiseen.

3. Sisältöön kannattaa panostaa

Mainonnan tarkoitus on rakentaa brändin tunnettuutta ja jäädä ihmisten mieliin. Tämän takia mainonnan sisältö määrittää hyvin pitkälle sen, miten mainoskampanja lopulta onnistuu. Meille tärkeää on ollut tuoda esille esimerkiksi sitä, että hävikkiruoka on tärkeä asia ja meidän kauttamme asiaan pääsee vaikuttamaan. Samalla olemme halunneet nostaa esiin esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin liittyviä teemoja. Odotuksemme on, että tämä vaikuttaa positiivisesti brändimielikuvaan ja lopulta myös tunnettuuden kasvuun.